Personalități ilustre

Serie PPZ0149
Data emiterii 14 Noiembrie 2003
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 1.000
Preț, MDL 22,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă