Personalități ilustre

Serie PPZ0149
Data emiterii 14 Noiembrie 2003
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 1.000
Preț (MDL) 22,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă