Personalități ilustre

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 14 Noiembrie 2003
Serie PPZ0149
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 1.000
Preț (MDL) 22,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă