Din Cartea Roșie a Republicii Moldova: păsări.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 18 Decembrie 2003
Serie PPZ0150
Preț (MDL) 18,20