Din Cartea Roșie a Republicii Moldova: păsări.

Serie PPZ0150
Data emiterii 18 Decembrie 2003
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 18,20