Domnitorii Moldovei (VI)

Serie PPZ0202-0202a
Data emiterii 14 Noiembrie 2008
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj câte 500 de fiecare
Preț (MDL) 29,00
Machetator Elena Karachentseva
Legătură marсă poștală, ilustrată maximă