Domnitorii Moldovei (VI)

Serie PPZ0202-0202a
Data emiterii 14 Noiembrie 2008
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. câte 500 de fiecare
Preț, MDL 29,00
Machetator Elena Karachentseva
Legătură marсă poștală, ilustrată maximă