Domnitorii Moldovei

Serie PPZ0202b
Data emiterii 14 Noiembrie 2008
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 13,50