Europa 2009. Astronomie.

Serie PPZ0212
Data emiterii 07 Mai 2009
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 114 x 162
Tiraj 500
Preț (MDL) 17,15
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă