Europa 2009. Astronomie.

Serie PPZ0212
Data emiterii 7 Mai 2009
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 114 x 162
Tiraj, ex. 500
Preț, MDL 17,15
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă