Europa. Astronomie.

Serie IM0055-0056
Data emiterii 07 Mai 2009
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 2000 de fiecare
Preț, MDL 15,00
Pictor și machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”