Europa. Astronomie.

Serie IM0055-0056
Data emiterii 7 Mai 2009
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 2000 de fiecare
Preț, MDL 15,00
Pictor și machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”