Artă. Natură statică. Buchete de flori.

Serie IM0057-0060
Data emiterii 06 August 2010
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 1000 de fiecare
Preț, MDL stoc epuizat
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”