Artă. Natură statică. Buchete de flori.

Serie IM0057-0060
Data emiterii 6 August 2010
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 1000 de fiecare
Preț, MDL stoc epuizat
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”