Lidia Istrati – sciitoare şi om politic. 75 de ani de la naştere.

Serie PMF0259
Data emiterii 14 Iunie 2016
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 20.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Vitaliu Pogolșa