Expoziţia de Filatelie şi Numismatică Filatelică ”Moldova Independentă”

Serie PMF0260
Data emiterii 25 August 2016
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 5.000
Preț, MDL 3,00
Machetator Lilian Iațco