Expoziţia de Filatelie şi Numismatică Filatelică ”Moldova Independentă”

Serie PMF0260
Data emiterii 25 August 2016
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 5.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Lilian Iațco