Expoziţia de Filatelie şi Numismatică Filatelică ”Moldova Independentă”

Formă de emitere plic cu marcă fixă
Data emiterii 25 August 2016
Serie PMF0260
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 5.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Lilian Iațco