Mărci porto duble

Serie MP0141a
Data emiterii 12 Noiembrie 1994
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 4,00 (mărcile), 20,00 (colile)