NATO. Parteneriatul pentru pace.

Serie MP0140-0141
Data emiterii 08 Noiembrie 1994
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 17,50