Centenarul Comitetului Internațional Olimpic

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 29 August 1994
Serie MP0138-0139
Preț (MDL) 20,00
Coală mică 8 mărci poștale și 1 vinietă
Tiraj coală mică (ex.) 10.000
Machetator Nicolae Tărăcilă