Centenarul Comitetului Internațional Olimpic

Serie MP0138-0139
Data emiterii 29 August 1994
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 20,00
Coală mică 8 mărci poștale și 1 vinietă
Tiraj coală mică, ex. 10.000
Machetator Nicolae Tărăcilă