Europa'93. Pictură modernă.

Serie MP0106-0107C
Data emiterii 29 Decembrie 1993
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 8 (4 serii) mărci și 1 vinietă
Preț, MDL 100,00
Tiraj coală mică, ex. 60.000