Domnitorii Moldovei (I)

Serie MP0100-0105
Data emiterii 29 Decembrie 1993
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 12 (2x6) mărci
Preț, MDL 18,00
Tiraj coală mică, ex. 25.000
Machetator I. Daniliuc