Domnitorii Moldovei (I)

Serie MP0100-0105
Data emiterii 29 Decembrie 1993
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 18,00
Coală mică 12 mărci (2 x 6)
Tiraj coală mică (ex.) 25.000
Machetator I. Daniliuc