Faună protejată. Șerpi.

Serie MP0052-0057
Data emiterii 3 Iulie 1993
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică câte 2 serii în coală, 12 (6x2) mărci
Tiraj coală mică, ex. 30.000
Preț coală mică, MDL 104,00
Machetator W. Hartwig