Faună protejată. Șerpi.

Serie MP0052-0057
Data emiterii 3 Iulie 1993
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 104,00
Coală mică câte 2 serii în coală (6 x 2)
Tiraj coală mică, ex. 30.000
Machetator W. Hartwig