Monumente ale naturii

Serie PPZ0279
Data emiterii 21 Septembrie 2012
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 11,50 L