Monumente ale naturii

Serie PPZ0278
Data emiterii 21 Septembrie 2012
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 7,00 L