Păsări din arealul Moldovei

Serie MP0725-0728
Data emiterii 08 Aprilie 2010
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 15,00