Ciuperci (necomestibile)

Serie MP0721-0724
Data emiterii 27 Martie 2010
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 15,60
Coală mică 4 mărci (4 x 1)
Format coală mică (mm) 136 x 67
Tiraj coală mică (ex.) 20.000
Machetator Iuri Palkov