Ciuperci (necomestibile)

Serie MP0721-0724
Data emiterii 27 Martie 2010
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 4 (4x1) mărci
Preț, MDL 15,60
Format coală mică, mm 136 x 67
Tiraj coală mică, ex. 20.000
Machetator Iuri Palkov