Europa 2010. Cărți pentru copii.

Serie MP0730-0731
Data emiterii 30 Aprilie 2010
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 6 (2x3) mărci
Preț, MDL 20,50
Format coală mică, mm 115 x 110
Tiraj coală mică, ex. 15.000
Machetator Vitalie Roșca și Iurie Leu