Europa 2011. Păduri.

Serie MP0776-0777
Data emiterii 07 Mai 2011
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 28,80
Coală mică 6 mărci (3 x 2)
Tiraj coală mică, ex. 18.000
Machetator Vitaliu Pogolșa