Europa 2011. Păduri.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 07 Mai 2011
Serie MP0776-0777
Preț (MDL) 28,80
Coală mică 6 mărci (3 x 2)
Tiraj coală mică (ex.) 18.000
Machetator Vitaliu Pogolșa