Europa 2011. Păduri.

Serie MP0776-0777
Data emiterii 7 Mai 2011
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 6 (3x2) mărci
Preț, MDL 28,80
Tiraj coală mică, ex. 18.000
Machetator Vitaliu Pogolșa