Europa 2009. Astronomie.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 07 Mai 2009
Serie MP0677-0678c
Preț (MDL) 26,10
Coală mică 6 mărci poștale (2 x 3)
Format coală mică (mm) 110 x 115
Tiraj coală mică (ex.) 10.000 x 2
Machetator Vitaliu Pogolșa