Europa 2009. Astronomie.

Serie MP0677-0678a
Data emiterii 07 Mai 2009
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 26,10
Coală mică 6 mărci poștale (2 x 3)
Format coală mică, mm 110 x 115
Tiraj coală mică, ex. 10.000 x 2
Machetator Vitaliu Pogolșa