Europa 2009. Astronomie.

Serie MP0677-0678a
Data emiterii 07 Mai 2009
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 26,10
Coală mică 6 mărci poștale (2 x 3)
Format coală mică (mm) 110 x 115
Tiraj coală mică (ex.) 10.000 x 2
Machetator Vitaliu Pogolșa