Europa 2009. Astronomie.

Serie MP0677-0678a
Data emiterii 7 Mai 2009
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 6 (2x3) mărci
Preț, MDL 26,10
Format coală mică, mm 110 x 115
Tiraj coală mică, ex. 10.000 x 2
Machetator Vitaliu Pogolșa