Plante pe cale de dispariție din Republica Moldova

Serie MP0643-0645
Data emiterii 19 August 2008
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 3 mărci poștale și 3 (3x3) viniete
Preț, MDL 12,00
Format coală mică, mm 161 x 82,5
Tiraj coală mică, ex. 20.000
Machetator Oleg Cojocari