150 de ani de la tipărirea primelor mărci poștale moldovenești "Cap de bour"

Serie MP0640-0641
Data emiterii 23 Mai 2008
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 8,00
Coală mică 4 mărci (2 x 2)
Format coală mică, mm 115 x 82
Tiraj coală mică, ex. 7.000
Machetator Vitalie Roșca