150 de ani de la tipărirea primelor mărci poștale moldovenești "Cap de bour"

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 23 Mai 2008
Serie MP0640-0641
Preț (MDL) 8,00
Coală mică 4 mărci (2 x 2)
Format coală mică (mm) 115 x 82
Tiraj coală mică (ex.) 7.000
Machetator Vitalie Roșca