Europa 2008. Scrisoarea.

Serie MP0638-0639
Data emiterii 30 Aprilie 2008
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 25,00
Coală mică 4 mărci (2 x 2)
Format coală mică (mm) 115 x 82
Tiraj coală mică (ex.) 10.000
Machetator Vitalie Roșca