Europa 2008. Scrisoarea.

Serie MP0638-0639
Data emiterii 30 Aprilie 2008
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 25,00
Coală mică 4 mărci (2 x 2)
Format coală mică, mm 115 x 82
Tiraj coală mică, ex. 10.000
Machetator Vitalie Roșca