Europa 2008. Scrisoarea.

Serie MP0638-0639
Data emiterii 30 Aprilie 2008
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 4 (2x2) mărci
Preț, MDL 25,00
Format coală mică, mm 115 x 82
Tiraj coală mică, ex. 10.000
Machetator Vitalie Roșca