Europa 2007: 100 de ani de cercetăşie.

Serie MP0609-0610
Data emiterii 08 Mai 2007
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 65,00
Coală mică 6 mărci poștale (2 x 3)
Format coală mică, mm 111,5 x 111
Tiraj coală mică, ex. 7.000
Machetator Vitaliu Pogolșa