Europa 2007: 100 de ani de cercetăşie.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 08 Mai 2007
Serie MP0609-0610
Preț (MDL) 65,00
Coală mică 6 mărci poștale (2 x 3)
Format coală mică (mm) 111,5 x 111
Tiraj coală mică (ex.) 7.000
Machetator Vitaliu Pogolșa