Europa 2007: 100 de ani de cercetăşie.

Serie MP0609-0610
Data emiterii 8 Mai 2007
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 6 (2x3) mărci
Preț, MDL 65,00
Format coală mică, mm 111,5 x 111
Tiraj coală mică, ex. 7.000
Machetator Vitaliu Pogolșa