Sărbători de Iarnă. Tablouri din patrimoniul muzeelor Republicii Moldova.

Serie MP0597-0599
Data emiterii 12 Decembrie 2006
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 9 (3x3) mărci
Preț, MDL 12,00 + 36,00 (coala mică)
Format coală mică, mm 158 x 108
Tiraj coală mică, ex. 7.000
Machetator Vitaliu Pogolșa