Sărbători de Iarnă. Tablouri din patrimoniul muzeelor Republicii Moldova.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 12 Decembrie 2006
Serie MP0597-0599
Preț (MDL) 12,00 + 36,00 (coala mică)
Coală mică 9 mărci poștale (3 x 3)
Format coală mică (mm) 158 x 108
Tiraj coală mică (ex.) 7.000
Machetator Vitaliu Pogolșa