Câini de rasă

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 08 Septembrie 2006
Serie MP0592-0595
Preț (MDL) 18,40
Coală mică 8 mărci (2 x 4)
Format coală mică (mm) 116 x 137
Tiraj coală mică (ex.) 24.500
Machetator Iuri Palkov