Europa 2006. Integrarea în viziunea tinerilor.

Serie MP0576-0577
Data emiterii 6 Mai 2006
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 15,30
Coală mică 6 mărci (3 x 2)
Format coală mică, mm 118 x 113
Tiraj coală mică, ex. 20.000
Machetator Vitaliu Pogolșa