Europa 2006. Integrarea în viziunea tinerilor.

Serie MP0576-0577
Data emiterii 06 Mai 2006
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 15,30
Coală mică 6 mărci (3 x 2)
Format coală mică (mm) 118 x 113
Tiraj coală mică (ex.) 20.000
Machetator Vitaliu Pogolșa