Europa 2005. Gastronomie.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 20 Mai 2005
Serie MP0542-0543
Preț (MDL) 65,00
Coală mică 6 mărci (3 x 2)
Format coală mică (mm) 161 x 83
Tiraj coală mică (ex.) 10.350
Machetator Vitalie Roșca