Europa 2005. Gastronomie.

Serie MP0542-0543
Data emiterii 20 Mai 2005
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 65,00
Coală mică 6 mărci (3 x 2)
Format coală mică, mm 161 x 83
Tiraj coală mică, ex. 10.350
Machetator Vitalie Roșca