Europa 2004. Vacanța.

Serie MP0518-0519
Data emiterii 25 Iunie 2004
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 30,00
Coală mică 4 mărci (2 x 2)
Format coală mică, mm 115 x 82
Tiraj coală mică, ex. 20.000
Machetator Vitalie Roșca