Europa 2004. Vacanța.

Serie MP0518-0519
Data emiterii 25 Iunie 2004
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 30,00
Coală mică 4 mărci (2 x 2)
Format coală mică (mm) 115 x 82
Tiraj coală mică (ex.) 20.000
Machetator Vitalie Roșca