Europa 2003. Arta afișului.

Serie MP0494-0495
Data emiterii 12 Iunie 2003
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 6 (3x2) mărci
Preț, MDL 24,00
Format coală mică, mm 117 x 118
Tiraj coală mică, ex. 20.000
Machetator Vitaliu Pogolșa