Europa 2003. Arta afișului.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 12 Iunie 2003
Serie MP0494-0495
Preț (MDL) 24,00
Coală mică 6 mărci (3 x 2)
Format coală mică (mm) 117 x 118
Tiraj coală mică (ex.) 20.000
Machetator Vitaliu Pogolșa