Europa 2003. Arta afișului.

Serie MP0494-0495
Data emiterii 12 Iunie 2003
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 24,00
Coală mică 6 mărci (3 x 2)
Format coală mică, mm 117 x 118
Tiraj coală mică, ex. 20.000
Machetator Vitaliu Pogolșa