Crăciunul

Serie MP0629-0630
Data emiterii 01 Decembrie 2007
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 19,50
Coală mică 9 mărci poștale (3 x 3)
Format coală mică (mm) 113 x 108
Tiraj coală mică (ex.) 10.000
Machetator Victor Rață