Crăciunul

Serie MP0629-0630
Data emiterii 1 Decembrie 2007
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 19,50
Coală mică 9 mărci poștale (3 x 3)
Format coală mică, mm 113 x 108
Tiraj coală mică, ex. 10.000
Machetator Victor Rață