Din Cartea Roșie a Republicii Moldova: păsări.

Serie MP0512-0515
Data emiterii 18 Decembrie 2003
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 25,00