Din Cartea Roșie a Republicii Moldova: păsări.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 18 Decembrie 2003
Serie MP0512-0515
Preț (MDL) 25,00