Din Cartea Roșie a Republicii Moldova: păsări.

Formă de emitere coliță
Data emiterii 18 Decembrie 2003
Serie MP0512-0515a
Preț (MDL) 20,00