Din Cartea Roșie a Republicii Moldova. Fauna. Reptile și amfibii.

Serie MP0555-0558
Data emiterii 29 Septembrie 2005
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 18,00