Din Cartea Roșie a Republicii Moldova . Fauna. Reptile și amfibii.