Expoziţie de Maximafilie a Ţărilor Balcanice "Balcanmax 2000"

Serie PMF0019
Data emiterii 26 Aprilie 2002
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 3,50