Expoziţie de Maximafilie a Ţărilor Balcanice "Balcanmax 2000"

Formă de emitere plic cu marcă fixă
Data emiterii 26 Aprilie 2002
Serie PMF0019
Preț (MDL) 3,50