Trupele de grăniceri ale RM - 10ani

Serie PMF0020
Data emiterii 10 Iunie 2002
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 0,80