Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” - 60 de ani