Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” - 60 de ani

Serie PMF0054
Data emiterii 6 Octombrie 2005
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 1,20