Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi - 60 de ani de la înfiinţare