Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi - 60 de ani de la înfiinţare

Serie PMF0055
Data emiterii 21 Octombrie 2005
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 1,00