Europa 2013. Vehicule poștale.

Serie MP0856-0857
Data emiterii 30 Aprilie 2013
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 4 (2x2) mărci
Preț, MDL 41,00
Format coală mică, mm 115 x 82,50
Tiraj coală mică, ex. 6.000 x 2
Machetator Vladimir Melnic