Europa 2013. Vehicule poștale.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 30 Aprilie 2013
Serie MP0856-0857
Preț (MDL) 41,00
Coală mică 4 mărci (2 x 2)
Format coală mică (mm) 115 x 82,50
Tiraj coală mică (ex.) 6.000 x 2
Machetator Vladimir Melnic