Fluturi exotici

Serie MP0865-0868
Data emiterii 05 Iulie 2013
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 20,50
Coală mică 8 mărci poștale și 1 vinietă
Format coală mică (mm) 136 x 136
Tiraj coală mică (ex.) 5.555
Machetator Alexandr Kornienko