Aleea Clasicilor Literaturii. Alexie Mateevici.

Serie CPMF0082
Data emiterii 19 Martie 2008
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Preț (MDL) 2,00