Aleea Clasicilor Literaturii. Dimitrie Cantemir.

Serie CPMF0083
Data emiterii 21 Martie 2008
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Preț, MDL 2,00