Codrii Moldovei

Serie PPZ0002a
Data emiterii 9 Februarie 1992
Formă de emitere plic "Prima zi"