Uzuale. Stema Republicii Moldova (I).

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 24 Mai 1992
Serie PPZ0003
Preț (MDL) 3,00