Uzuale. Stema Republicii Moldova (I).

Serie PPZ0003
Data emiterii 24 Mai 1992
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț (MDL) 3,00