Desene ale copiilor. Eroi din basme.

Serie MP1078-1079
Data emiterii 1 Iunie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46,00 x 27,50
Tiraj, ex. 1,20L – 240.000, 5,75L – 100.000
Preț, MDL 6,95
Culori 4 culori
Machetator Corina Levco
Legătură plic ”Prima zi”