Desene ale copiilor. Eroi din basme.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 01 Iunie 2018
Serie PPZ0386
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 26,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 378, neagră
Machetator Corina Levco
Legătură marcă poștală