POSTCROSSING

Serie PPZ0387
Data emiterii 23 Iunie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 28,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 379, neagră
Pictor și machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală