POSTCROSSING

Serie PPZ0387
Data emiterii 23 Iunie 2018
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 28,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 379, neagră
Pictor și machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală